چاپ
پي دي اف

درمان دارویی و سم زدایی

نوشته شده توسط shahinfard on .

 

اعتیاد یک بیماری مغزی است که درآن تعادل هورمونهای مغزی به هم ریخته وسلولهای مغزی دچار درگیری واختلال شده اند و این سیستم به هم ریخته برای به تعادل رسیدن نیاز به داروهایی دارد که این تعادل را ایجاد کنند .

بایستی دانست همانطور که در بیماری های دیگر نوعی اختلال وجود دارد (به عنوان مثال درفشارخون تنظیم عروقی به هم ریخته) واین تنظیم (تنگی --گشادی عروق)نیاز به مصرف دارو دارد ، در اعتیاد هم تنظیم هورموههای مغزی به هم ریخته واین به هم ریختگی بدون دارو به تعادل نمی رسد.

دروافع در جواب کسانی که می گویند باید با اراده وتوان شخصی وبدون دارو اعتیاد را ترک کرد ،باید گفت این موضوع مثل این می ماند که به فردی که فشار خون دارد بگوییم با اراده خودت فشار خونت را خوب کن!!!    Jیعنی همانطور که فشا رخون بدون دارو خوب نمی شود ،اعتیاد هم بدون دارو خوب نمی شود.

نکته مهم دیگر این است که باید بدانیم که اعتیاد یک بیماری مزمن بوده ونیاز به درمان دارویی بلند مدت  ومزمن دارد.(با زهم مثل فشار خون!!!)

درمان دارویی بسته به نوع ماده اعتیاد آور ونوع اعتیاد فرق می کند والبته متاسفانه  در حال حاضر درمان دارویی ایده ال برای بعضی از انواع مواد وجود ندارد.

جهت آشنایی با درمان های موجود برای هر ماده لطفا از همین title   (درمان دارویی وسم زدایی)،ماده موردنظر وsubtitle مربوطه را انتخاب فرمایید.