1.آیا بونزای،AM2201؛گل وماری جوآناورا میشناسید؟

2.چگونه نوجوانان را با خطرات تب بالای مصرف ماری جوانا آشنا کنیم؟

حشیش،گرا س ،ماری جوانا،بونزای،ای ام وترکیبات مشابه(کانابیس ها و انالوگهای صناعی انها مثلAM) چیستند؟

این ترکیبات از گیاه شاهدانه(کانابیس)به دست می ایند ودر واقع صمغ این گیاه حشیش یا بنگ،برگ وساقه  خشک شده ان علف یا گراس و گل های ان ماری جوانا یا جوینت ویا گل وانواع صناعی بونزای،)AMباشماره های متفاوت مثل2201)،spiceو...نامیده می شوند. (انالوگهایی که درواقع کانابیس نیستند ولی همان گیرنده یعنی گیرنده THCرادرمغزتحریک میکنندواثرات مشابه وعوارض تقریبا یکسان وچه بسا بیشتر دارند)

چرا جذاب؟مصرف این مواد باعث احساس سرخوشی واسودگی می شود واحساس ناشی از سایر تجربه ها مانند گوش کردن به موسیقی ،مزه غذا ولذت جنسی را موقتا افزایش می دهند.

درک وگذشت زمان افزایش می یابد و احساس کاذب افزایش توانایی های اجتماعی به فرد دست داده و فرد به رویا پردازی مشغول میشود.

اما ایا این ترکیبات که شایعترین مواد مورد سوء مصرف دردنیا می باشند عوارض هم دارند:

در جواب بایدگفت... .واقعیت این است که این مواد در مقایسه با سایر مواد مورد سو ء مصرف مثل شیشه ،کراک، هرویین ،کوکایین دارای عوارض کمتری هستند ولی این به این معنا نیست که این ها مواد بی ضرری هستند ودر این باره باید به موارد مهم زیر اشاره کرد(لطفا به موارد1و8 دقت بیشتری فرمایید):

 

1-طی مطالعات فراوان ثابت شده که این ترکیبات ""دروازه ی ورود ""به دنیای مواد پرخطر تر هستند مثلا در مطالعه ای در کشور امریکا دیده شد که افرادی که ماری جوانا مصرف میکنند در اینده 73 درصد کوکایین و33درصد هرویین مصرف می کنند در حالیکه کمتر از 1در صدافرادی که ماری جوانا مصرف نمی کردند به سراغ این مواد رفتند.

2-این مواد هرچند وابستگی جسمانی ندارندو به همین خاطر گمان می شود اعتیاد ندارند ولی وابستگی روانی داشته ودر نتیجه" اعتیاد اور "محسوب می شوند (در واقع فرد مدتی بعد مصرف از نظر ذهنی در گیر این مواد بوده واحساس نیاز به مصرف می کند)

3-اختلال در حافظه ،فراموشی واسیب به قشر خاکستری مغز (یکی از علایم افراد نوجوان مصرف کننده افت تحصیلی ناشی از همین موضوع است)

4-بروز رفتار های ضد اجتماعی بیشتر(مثل در گیری ورانندگی بی محابا)نسبت به بقیه افراد جامعه و اختلال جدی در انجام فعالیت های اجتماعی در دراز مدت(بر خلاف احساس کوتاه مدت افزایش توانایی ها در ساعات اولیه بعد مصرف)

5-کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن وسندرمهای گوارشی6-حملات هراس،زوال شخصیت،اغتشاش شعور

7-در صورت قاطی بودن با سیگار ،عوارض ناشی از سیگار همراه

8.از بعضی مصرف کنندگان میشنوی که خیلی از افراد موفق مثلا بیل گیتس هم مصرف میکنند پس ماده مفیدی است:درجواب این دوستان بایدگفت که شما هیچگاه" نباید خودرادرمقام مقایسه با دیگران قراردهید"-مثالی واضحتر میزنم:فرض میگیریم که اقای بیل گیتس واقعا مصرف میکند-شما این را مطمین باشید که اگر ایشان مصرف کننده نبود به جای ثانیه ای مثلا 20دلار ثانیه ای 40 دلار بدست می اورد به عبارت بهتر حتی وی هم درمقایسه با "خودش" افت کرده واگر الان ثانیه ای 20دلار درمی اورد این به یکسری قابلیت های دیگر ایشان برمیگردد با به عبارتی مصرف کانابیس هرفرد را درمقایسه با خودش افت میدهد—آیا شما درجایگاه واقعی خود که لایقش هستید قراردارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حال تصمیم با شماست!!

دکتر علیرضا شاهین فرد

www.facebook.com/rahesabzclinic

 

 

کلینیک تخصصی درمان اعتیاد راه سبز