خواب آورها وآرام بخش ها

شامل داروهای ضداضطراب مثل بنزودیازپین ها(دیازپام،کلونازپام،آلپرازولام،اگزازپام و...)وهمچنین آرام بخش هایی به نام باربیتورات ها (فنوباربیتال و پنتوباربیتال) ویا داروهای با اثر مشابه باربیتورات ها مثل متاکوآلون ومپروبامات می باشد که هم میتوانند وابستگی جسمانی و هم روانی ایجاد کنند.

این مواد عمدتا به عنوان داروهای مورد استفاده در اختلالات روانپزشکی ویا بعضا به عنوان ضد تشنج(مثل فنوباربیتال) استفاده می شوند.

فلو نیترازپام از دسته بنزوديازپين‌ها (Schedule IV  )و تضعيف كننده سيستم اعصاب مركزي است.فلونيتر ازپام ماده خاص مهمانيهاست كه بيشتر از طرف مكزيك به آمريكا قاچاق مي‌شود اين ماده در مشروب فروشي،‌كلوپهاي شبانه و... مورد سوء استعمال قرار مي‌گيرد. در برخي مصرف كنندگان ‌اين ماده ميل جنسي را شديداً افزايش داده و بعضاً موجب ارتكاب تجاوز مي‌شود. گرچه اين دارو بصورت قانوني درسراسر جهان توزيع مي‌شود، اين ماده هيچ مصرف پزشكي در آمريكا ندارد.  ‌نامهاي تجاري آن عبارتند از : Rohypnol  ، roofies  ،rope  ، R2  ، Roypnol  

استفاده پزشكي :

فلونيتر ازپام در بيش از 70 كشور به فروش مي‌رسد و از آن جهت درمان كوتاه مدت بي خوابي استفاده مي‌شود.

وابستگي جسمي‌ و رواني :

 استفاده مزمن از فلونيترازپام مي‌تواند باعث وابستگي شود. وعدم استفاده از آن موجب سندرم ترك گردد.

 تحمل داروئي Tolerance :

همانند ساير داروهاي دسته بنزوديازپين تحمل داروئي ايجاد مي‌كند.

 استفاده پزشكي :

 فلونيتر ازپام در بيش از 70 كشور به فروش مي‌رسد و از آن جهت درمان كوتاه مدت بي خوابي استفاده مي‌شود.

 وابستگي جسمي‌ و رواني :

 استفاده مزمن از فلونيترازپام مي‌تواند باعث وابستگي شود. وعدم استفاده از آن موجب سندرم ترك گردد.

 تحمل داروئي Tolerance :

 همانند ساير داروهاي دسته بنزوديازپين تحمل داروئي ايجاد مي‌كند.

 مدت اثر (Duration ):

تاثير فلونيترازپام حدوداً 20-15 ساعت پس از استفاده از راه دهاني شروع شده و 47 ساعت ادامه داد. البته اثرات خفيف آن تا 12 ساعت پس از استفاده باقي مي‌ماند.

روشهاي سوء استعمال:

 اين ماده در دوزه‌هاي mg1   و mg5   وجود دارد البته قبلاً فرمهاي تزريقي آن با دوز m1/2mg   وجود داشته كه اخيراً از رده توليد خارج شده است.

 اثرات :

 ‌آرامبخش، شل كردن عضلات، كاهش اضطراب

مصرف بيش از اندازه (Overdose ):

 علاوه برافت فشارخون،‌اختلال حواس، گيجي، اختلالات بينايي، گمگشتگي و ناراحتي دستگاه گوارش و احتباس ادرار مصرف بيش از حد آن موجب مرگ مي‌شود.

ترک (Withdrawal ):

 همانند ساير داروهاي گروه بنزوديازپين قطع ناگهاني دارو پس از استفاده روزانه موجب تشنج وحملات اضطراب مي‌شود.