استروییدهای آنابولیک-آندروژنیک

این مواد شامل تستوسترون ،هورمون رشد وترکیبات مشابه می شود

مصرف این مواد دربعضی اختلالات هورمونی به صورت محدود کاربرد دارد ،اما مصرف مکرر ان ها که عمدتا در ورزشکاران به خصوص بدنسازان انجام میگیرد باعث اعتیاد ووابستگی شده وعوارضی مثل نارسایی کبدی دارند.