چاپ
پي دي اف

شربت تریاک کمیاب شد

نوشته شده توسط shahinfard on .

متاسفانه از اوایل امسال شربت تریاک در کلیه مراکز کمیاب شده واین موضوع فقط به وزارت بهداشت وسیاست های غلط ان وزارتخانه مربوط بوده وبه مسایلی از قبیل تحریم و... ربط ندارد.